top_horalka.png
Sedita claim

HORALKY NA FESTIVALE POHODA 2009

Q7FVPt-f0-72012.jpg

HORALKY NA FESTIVALE POHODA 2009
V snahe pokračovať v profilácii značky s dôrazom na jej emočný benefit a priblíženie mladším vekovým skupinám, sme využili trinásty ročník bezkonkurenčného slovenského podujatia – festivalu Bažant POHODA, ktorý v roku 2009 na rozpálené trenčianske letisko pritiahol rekordných 35.000 telom či duchom mladých návštevníkov.
Neuveriteľná, až euforická, atmosféra festivalu, ktorý sa pomaly stáva kultovým slovenským miestom stretnutia rôznych druhov umení, žánrov, viacerých generácií hudobníkov, rôznych názorov a diskusií na vážne spoločenské témy, a aj teda miestom rešpektu a tolerancie inakosti ako takej. Ťažko popísať jeho silnú atmosféru v jednej vete tak, aby dokázala stručne a presne zdôvodniť naše marketingovo-komunikačné zámery s týmto podujatím. Najvýstižnejšia bude asi nasledovná definícia: POHODA = časovo ohraničená, hromadná manifestácia túžby po „pohodovej“ slobode. Preto sme pyšní, že sme opäť prepojili dobré meno tohto festivalu s druhým kultom, značkou HORALKY.
Na tomto multižánrovom evente sa HORALKY prvýkrát predstavili v novom obale. Predávajúce hostesky skutočne nezaznamenali jediný negatívny ohlas na jeho zmenu. Za jeden a pol dňa bolo predaných viac než 11.000 kusov tejto mašrty. Zábavným momentom bola „davová psychóza“ vyvolaná tetovačkami (biele kvietky plesnivca) rozdávanými ku každej zakúpenej horalke. Z ľudí sa tak na chvíľu stali živé reklamné nosiče nenapodobiteľného symbolu tejto značky.

Fanúšikovia HORALKY si okrem jej nezameniteľnej chuti mohli vychutnať aj poriadnu dávku adrenalínu v rámci jednotlivých atrakcií HORALKY CHALLENGE PARK-u (skoky z 2 ramien bungee jumpingu, 4-bungee trampolínu, gladiátorske zápasy, bláznivý aero-trim, nafukovacie ihriská klasického a vodného futbalu, denný i nočný speedminton a mnoho ďalšieho). Vysoko pozitívne hodnotenie získala od návštevníkov aj tzv. túlivá zóna, kde si „slnkom unavení“ mohli oddýchnuť v príjemnej oáze pokoja – samozrejme, s horalkami v ruke.
V rámci nášho parku ruch neutíchal ani vo večerných hodinách. Aj tento rok po zotmení držala patronát nad festivalom takmer trojmetrová svietiaca 3D maketa oblátok HORALKY, ktorá sa hrdo týčila na ramenách bungee jumpingu v 20-25 metrovej výške.

Spontánne reakcie ľudí priamo na festivale, ako aj skvelý ohlas v médiách nás aj tento rok utvrdili v tom, že Horalky v spojení s POHODOU sú nezabudnuteľná kombinácia.

Váš prehliadač je už zastaralý !

Aktualizujte si prosím Váš prehliadač, aby ste stránku videli korektne. Aktualizovať teraz

×

top