top_horalka.png
Sedita claim

SÚŤAŽ BOLA UKONČENÁ!

 • súťaž prebieha v termíne
  od 01. 03. 2015 do 15. 04. 2015
 • pre zapojenie do súťaže je súťažiaci povinný
  zakúpiť minimálne 3 ks oblátky Lina 60g
  značky Sedita v ľubovoľných príchutiach
  a zaslať DKP pokladničného bloku spolu
  s dátumom a časom daného bloku
 • do súťaže je možné zapojiť sa dvoma spôsobmi:
a) zaslaním SMS na číslo 7007 v tvare:
Lina(medzera) DKPčíslo(medzera) dátum
v tvare: deň mesiac rok (medzera) čas v tvare:
hodiny minúty
napr. LINA 2002023033034001 15032015 1741
b) prostredníctvom súťažného formulára na
web stránke www.sedita.sk
 • cena spätnej SMS pri zapojení sa do hry je spoplatnená každá sumou 0,20€ s DPH
 • súťažiaci si je povinný súťažný pokladničný blok uchovať pre potreby overenia v prípade výhry
úplné znenie pravidiel výhercovia súťaže
Zavrieť

Výhercovia súťaže

V prípade, že uvedení výhercovia nesplnia pravidlá súťaže, budeme kontaktovať náhradníkov.

poukážka na tankovanie v hodnote 1000,- EUR

Rastislav Hučko, Bratislava

poukážka na tankovanie v hodnote 500,- EUR

Richard Kapral, Svit
Dana Schwarczová, Kuzmince

X-box

Lenka Ondreičková, Beckovská Vieska
Pavol Zuzčák, Krásno nad Kysucou
Maroš Gonda, Novoveská Huta
Miroslava Spustová, Spišská Nová Ves
Denisa Bachňová
Jozef Tesery, Veľký Krtíš
Jana Piknová
Zuzana Švajdová, Vyšné nad Hronom
Jana Krištofová, Žiar nad Hronom
Milan Sotak, Zemplinske Jastrabie

TV

Jozefína Janická, Divín
Ľubor Slamka
Marcel Lehocký, Brezno
Jana Bahledova, Rimavská Sobota
Zoltan Bondor, Čierny Brod
Veronika Slyšková, Zbyňov
Rastislav Ondrejkovič, Hoste
Zuzana Subjaková, Novoť
Jana Ligasová, Dolný Kubín
Lenka Ondiszová, Vojkovce

Kamera

Juliana Šurkovská, Komárov
Matuš Lukačovič, Chtelnica
Soňa Grešková, Dolný Kubín
Viera Kubisova, Ivanka pri Nitre
Jakub Cimerman, Vlkanová
Anton Smolko, Šindliar
Mariana Simigová, Topolniky
Peter Vrbovsky, Bratislava
Peter Slovák, Hlohovec – Šulekovo
Eva Obselková, Terchová

Váš prehliadač je už zastaralý !

Aktualizujte si prosím Váš prehliadač, aby ste stránku videli korektne. Aktualizovať teraz

×

top