top_horalka.png
Sedita claim

SÚŤAŽ BOLA UKONČENÁ!

  • súťaž prebieha v termíne
    od 01. 10. 2016 do 15. 11. 2016
  • pre zapojenie do súťaže je súťažiaci povinný zakúpiť minimálne 3 ks oblátky Lina 60g značky Sedita, v ľubovoľných príchutiach a zaslať číslo pokladničného bloku
  • do súťaže je možné zapojiť sa dvoma spôsobmi:
a) zaslaním SMS na číslo 7007 v tvare:
Lina(medzera) číslo pokladničného bloku
napr. LINA 22269
b) prostredníctvom súťažného formulára na
web stránke www.sedita.sk
  • cena spätnej SMS pri zapojení sa do hry je spoplatnená každá sumou 0,20€ s DPH
  • súťažiaci si je povinný súťažný pokladničný blok uchovať pre potreby overenia v prípade výhry
úplné znenie pravidiel výhercovia súťaže príklady pokladničných blokov odoslať

Váš prehliadač je už zastaralý !

Aktualizujte si prosím Váš prehliadač, aby ste stránku videli korektne. Aktualizovať teraz

×

top