Finančno – ekonomický controller

Miesto práce:

Sereď

Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer, zastupovanie počas MD/RD

Termín nástupu:

dohodou

Celková mzda (brutto):

Základná mzda pre kandidáta predstavuje sumu 900 € + mesačné prémie v závislosti od skúseností kandidáta, dochádzkový bonus na mesačnej báze 50€ (12mesiacov x50€=600€) +500 € ročný dochádzkový bonus, 2x krát do roka mimoriadne prémie.

 • spolupráca na tvorbe finančného plánu,
 • vyhodnocovanie plnenia finančného plánu, analýza nákladov, výnosov a ich odchýlok v priebehu roka, navrhovanie opatrení, prípadne optimalizačných krokov,
 • spracovávanie mesačných finančno-ekonomických rozborov, návrh a spracovanie analýz v SAP S/4 HANA, SAP Analytics Cloud,
 • spracovávanie reportov z dcérskych spoločností,
 • spolupráca pri modelovaní a predikcii vývoja hospodárskeho výsledku.

Pracovná pozícia sa obsadzuje na zastupovanie počas MD/RD.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • ponúkame prácu v stabilnej slovenskej spoločnosti s viac ako 100 ročnou tradíciou výroby, silné zameranie na firemnú kultúru a adaptáciu nových zamestnanco
 • práca na hlavný pracovný pomer, priamo do kmeňového stavu, mesačná mzda vždy načas a každoročné mzdové prehodnotenie
 • 2x ročne mimoriadne odmeny
 • možnosť privyrobiť si stopercentnou dochádzkou až 1100 € ročne (600 € len za stopercentnú dochádzku 12 mesiacov v roku, plus 500 € ročný bonus)
 • možnosť privyrobiť si za odporučenie nových zamestnancov, výška získanej odmeny je v závislosti od obsadzovanej pracovnej pozície od 200 do 500 euro za jedného odporučeného zamestnanca, takže čím viac tvojich kamarátov zamestnáme, tým viac zbohatneš
 • máme vlastnú jedáleň, teplá strava je zabezpečená v priestoroch spoločnosti, možnosť obeda už od 0,74 €
 • záleží nám na zdraví našich zamestnancov a preto prispievame na zdravotnú starostlivosť, záleží nám aj na fyzickej kondícii našich zamestnancov a preto preplácame športové aktivity a taktiež podporujeme ich športový rozvoj (v plnej výške preplácame štartovné pri reprezentovaní zamestnávateľa na športových podujatiach), poskytujeme príspevok na kultúrne podujatie
 • máme bohatý sociálny program: (príspevky na cestovné, príspevok na detský tábor 150 € za dieťa na rok, 150 € pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka, 150 € pri návšteve dieťaťa jasieľ alebo materskej školy, DDS, príspevky pri významných osobných udalostiach ako narodenie dieťaťa vo výške 200 €, pri pracovných jubileách, v ťažkých životných situáciách)
 • poskytujeme príspevok na dôchodkové sporenie
 • každoročne organizujeme firemné podujatia
 • záleží nám aj na vzdelávaní zamestnancov a preto podporujeme jazykové ako i odborné vzdelávanie, dbáme na osobný, profesionálny a kariérny rozvoj našich zamestnancov
 • niekoľkokrát do roka obdarúvame zamestnancov darčekmi v podobe našich sladkých produktov
 • pri nástupe zabezpečíme všetky osobné ochranné pracovné prostriedky

Informácie pre uchádzača

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na jeden z uvedených kontaktov našej spoločnosti.

Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme priebežne pozývať na výberové konanie.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len “prevádzkovateľ”) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

 1. a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk,
  b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o
  ochrane údajov, c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát
  práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona, d) osobné údaje získané na výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
  e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť
  dozornému orgánu, f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje
  účasť na výberovom konaní, g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

Požadované vzdelanie

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním : vysokoškolské II. stupňa, vysokoškolské III. stupňa stupňa

Vzdelanie v odbore: ekonómia, manažment

Pozícia je vhodná pre absolventa: Áno

Znalosti

Jazykové znalosti: Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti:

Microsoft Excel – Expert
Microsoft Word – Pokročilý
Microsoft PowerPoint – Pokročilý
SAP HANA – Pokročilý
SAP Analytics Cloud – Pokročilý

Vodičský preukaz sk. B

Ďalšie požiadavky na kandidáta

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • analytické myslenie
 • zmysel pre detail
 • pozitívny vzťah k číslam
 • zodpovednosť
 • samostatnosť
 • precíznosť
 • prax vítaná

Kontaktná adresa

​​​I.D.C. Holding, a.s.,
Nikol Lanczová
Trnavská cesta 946/14, 926 01  Sereď 1
tel.: +421/31/78 80 189
e-mail: lanczova@idc.sk

 

V prípade záujmu nás kontaktujte cez kontaktný formulár:

 • Ak chcete poslať životopis, pridajte prílohu:

 • Ak máte záujem o informácie, napíšte svoju otázku: