Energetik, Sedita Sereď

Miesto práce:

Sereď

Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer

Termín nástupu:

dohodou

Celková mzda (brutto):

​Minimálna mzda je od 1000 € v závislosti od skúseností kandidáta+ prémie +dochádzkový bonus 50 €+ 2x do roka mimoriadne ročné prémie + ročný dochádzkový bonus 500 €.

 • plánuje a zabezpečuje odbery el. energie, plynu, tepelnej energie a spotrebu vody, sleduje ich efektívne využívanie
 • vypracováva plánované energetické bilancie a sleduje hospodárenie využitia úžitkových a priemyselných vôd
 • zabezpečuje vykonávanie revízií, odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických a elektrických zariadení
 • zodpovednosť je za plynulé zásobovanie prevádzkarne energiou a jej hospodárne využívanie, za včasné dojednanie odberových diagramov a ich dodržanie v dojednanom rozsahu, za nezávadnosť pitnej a úžitkovej vody, čistotu, prevádzku a údržbu vodného hospodárstva, za opravy, údržbu a servis strojnotechnologického zariadenia externými dodávateľmi, za bezporuchový chod kotolne, redukčných staníc  pary a  zemného plynu, strojovne chladenia a recirkulácie chladiacej vody, za evidenciu a zabezpečenie vykonávania revízií, odborných prehliadok a skúšok VTZ, za vypracovanie, dodržanie a pravidelnú kontrolu plánu opráv energetických zariadení a vodného hospodárstva za nákup ND, TM, DM v požadovanom termíne a v najvýhodnejších cenách.

Mzda a ostatné benefity:

Minimálna mzda je od 1000 € v závislosti od skúseností kandidáta+ prémie +dochádzkový bonus 50 €+ 2x do roka mimoriadne ročné prémie + ročný dochádzkový bonus 500 €.

Ostatné benefity:

• ponúkame prácu v stabilnej slovenskej spoločnosti s viac ako 100 ročnou tradíciou výroby, silné zameranie na firemnú kultúru a adaptáciu nových zamestnancov,
• práca na hlavný pracovný pomer, priamo do kmeňového stavu,  mesačná mzda vždy načas a každoročné mzdové prehodnotenie
• 2x ročne mimoriadne odmeny
• možnosť privyrobiť si stopercentnou dochádzkou až 1100 € ročne (600 € len za stopercentnú dochádzku 12 mesiacov v roku, plus 500 € ročný bonus)
• možnosť privyrobiť si  za odporučenie nových zamestnancov, výška získanej odmeny je v závislosti od obsadzovanej pracovnej pozície od 200 do 500 euro za jedného odporučeného zamestnanca, takže čím viac tvojich  kamarátov zamestnáme, tým viac zbohatneš 
• máme vlastnú jedáleň, teplá strava je zabezpečená v priestoroch spoločnosti,  možnosť obeda už od 0,74 €
• záleží nám aj na psychickej pohode našich zamestnancov a preto prispievame na rekreačné pobyty
• máme bohatý sociálny program: (príspevky na cestovné, príspevok na detský tábor, za dieťa na rok, pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka, pri návšteve dieťaťa jasieľ alebo materskej školy, DDS, príspevky pri významných osobných udalostiach ako napríklad narodenie dieťaťa, pri pracovných jubileách, v ťažkých životných situáciách)
• poskytujeme príspevok na dôchodkové sporenie
• záleží nám aj na vzdelávaní zamestnancov a preto podporujeme jazykové ako i odborné vzdelávanie, dbáme na osobný, profesionálny a kariérny rozvoj našich zamestnancov
• niekoľkokrát do roka obdarovávame zamestnancov darčekmi v podobe našich sladkých produktov
• pri nástupe zabezpečíme všetky osobné ochranné pracovné prostriedky

Informácie pre uchádzača:

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na jeden z uvedených kontaktov našej spoločnosti.

Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme priebežne pozývať na výberové konanie.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk,
b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,
d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

Požadované vzdelanie:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: stredoškolské s maturitou, vysokoškolské

Zameranie: technické

Počet rokov praxe: minimálne 2 roky

Znalosti:

Nutná je znalosť legislatívy v danej oblasti.

​Jazykové znalosti:

Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti:

Microsoft Excel - expert
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Preukaz na obsluhu VTZ elektrických par. 22 veľkou výhodou

Vodičský preukaz sk.B 

Ďalšie požiadavky na kandidáta

​Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • technické myslenie
 • rozhodnosť
 • time management
 • analytické myslenie
 • zodpovednosť
 • aktívny vodič

Kontaktná adresa:

​I.D.C. Holding, a.s.
PhDr. Nikol Lanczová
Trnavská cesta 946/14, 926 01 Sereď 1
tel.: +421/31/78 80 189, 0918 854595
e-mail: lanczova@idc.sk 

V prípade záujmu nás kontaktujte cez kontaktný formulár:

 • Ak chcete poslať životopis, pridajte prílohu:

 • Ak máte záujem o informácie, napíšte svoju otázku: