IT analytik a koordinátor manažérskeho informačného systému, Sedita Sereď

Miesto práce:

Sereď

Druh pracovného pomeru:

trvalý pracovný pomer

Termín nástupu:

dohodou

Celková mzda (brutto):

Základná mzda pre kandidáta s praxou je od 1100 € až 1300 € v závislosti od kandidáta +prémie v závislosti od skúseností kandidáta + dochádzkový bonus 50 € . 2x do roka mimoriadne ročné prémie. 500 € ročný dochádzkový bonus.

​• správa a administrácia modulu BI v prostredí Cognos Express,
• zabezpečuje rozvoj aplikácie a požiadavky postupuje na riešenie dodávateľovi informačného systému,
• udržiava komunikáciu aplikácie s ostatnými informačnými systémami (ERP, HR systém, MES),
• zostavuje a aktualizuje štruktúru kociek a reportov podľa požiadaviek business vlastníkov,
• zakladanie a správa používateľov aplikácie,
• riešenie inovácii v rámci MIS, navrhovanie riešení na odstránenie krízových miest,
• zodpovednosť za správne využitie informácií v rámci IS a ochrana pred zneužitím,
• podpora používateľov Cognos Express, prideľovanie prístupových práv ku kockám/reportom,
• správa a administrácia dátového skladu pre BI v prostredí ORACLE
• zodpovednosť za logickú a obsahovú stránku dátového skladu a jeho využívanie,
• skúsenosť s budovaním procedúr pre zber dát a zlepšovaním dátovej kvality,
• kontrola spracovávaných dát, porovnanie s ERP
• získavanie dát z databáz pomocou SQL príkazov – skriptov,
• vystupovanie za I.D.C. Holding, a.s. voči dodávateľskej firme MIS

Mzda:

Základná  mzda pre kandidáta  s praxou  je od 1100 € až 1300 € v závislosti od kandidáta +prémie v závislosti od skúseností kandidáta + dochádzkový bonus 50 € . 2x do roka mimoriadne ročné prémie. 500 € ročný dochádzkový bonus.

Ostatné benefity:

• ponúkame prácu v stabilnej slovenskej spoločnosti s viac ako 100 ročnou tradíciou výroby, silné zameranie na firemnú kultúru a adaptáciu nových zamestnancov
• práca na hlavný pracovný pomer, priamo do kmeňového stavu,  mesačná mzda vždy načas a každoročné mzdové prehodnotenie
• 2x ročne mimoriadne odmeny
• možnosť privyrobiť si stopercentnou dochádzkou až 1100 € ročne (600 € len za stopercentnú dochádzku 12 mesiacov v roku, plus 500 € ročný bonus)
• možnosť privyrobiť si  za odporučenie nových zamestnancov, výška získanej odmeny je v závislosti od obsadzovanej pracovnej pozície od 200 do 500 euro za jedného odporučeného zamestnanca, takže čím viac tvojich  kamarátov zamestnáme, tým viac zbohatneš
• máme vlastnú jedáleň, teplá strava je zabezpečená v priestoroch spoločnosti,  možnosť obeda už od 0,74 €
• záleží nám na zdraví našich zamestnancov a preto prispievame na zdravotnú starostlivosť, záleží nám aj na fyzickej kondícii našich zamestnancov a preto preplácame športové aktivity a taktiež podporujeme ich športový rozvoj (v plnej výške preplácame štartovné pri reprezentovaní zamestnávateľa na športových podujatiach), poskytujeme príspevok na kultúrne podujatia
• máme bohatý sociálny program: (príspevky na cestovné, príspevok na detský tábor 150 € za dieťa na rok, 150 € pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka, 150 € pri návšteve dieťaťa jasieľ alebo materskej školy, DDS, príspevky pri významných osobných udalostiach ako narodenie dieťaťa vo výške 200 €, pri pracovných jubileách, v ťažkých životných situáciách)
• poskytujeme príspevok na dôchodkové sporenie
• každoročne organizujeme firemné podujatia
• záleží nám aj na vzdelávaní zamestnancov a preto podporujeme jazykové ako i odborné vzdelávanie, dbáme na osobný, profesionálny a kariérny rozvoj našich zamestnancov
• niekoľkokrát do roka obdarúvame zamestnancov darčekmi v podobe našich sladkých produktov
• pri nástupe zabezpečíme všetky osobné ochranné pracovné prostriedky

​V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na jeden z uvedených kontaktov našej spoločnosti.

Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme priebežne pozývať na výberové konanie.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk,
b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,
d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

​Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním – vysokoškolské II. stupňa, vzdelanie v odbore informatika.

​Jazykové znalosti:

Anglický jazyk – stredne pokročilá úroveň

Ostatné znalosti:

Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
PL/SQL – pokročilý

Znalosť MIS – Cognos Express – pokročilý
Počet rokov praxe :  2.

Uprednostníme kandidátov, ktorí majú minimálne 2 roky praxe na podobnej pozícii ( BI analytik, konzultant).

Výhodou je prehľad problematiky business intelligence a dátových skladov.

I​.D.C. Holding, a.s.
PhDr. Nikol Lanczová
Trnavská cesta 946/14, 926 01 Sereď 1
tel.: +421/31/78 80 189, fax: +421/31/78 80 151
e-mail: lanczova@idc.sk

V prípade záujmu nás kontaktujte cez kontaktný formulár:

  • Ak chcete poslať životopis, pridajte prílohu:

  • Ak máte záujem o informácie, napíšte svoju otázku: