Junior Brand Manager

Miesto práce:

Sereď

Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer

Termín nástupu:

dohodou

Celková mzda (brutto):

Základná zložka mzdy (brutto) pre kandidáta predstavuje sumu od 1 600 € + mesačné prémie v závislosti od skúseností kandidáta, dochádzkový bonus na mesačnej báze 50€ (12mesiacov x 50€=600€) + 500 € ročný dochádzkový bonus, 2x krát do roka mimoriadne prémie.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Spolupodieľanie sa na nastavovaní stratégie značiek so Senior Managerom
 • Tvorba ATL komunikácie
 • Analýza trhových dát, tracking dát
 • Zadávanie inovatívnych projektov
 • Práca s výskumom
 • Zadávanie produktového designu
 • Komunikácia s agentúrami
 • Práca v teamovom kolektíve

Práca pre Love Brands Horalky, Mila, Lina…. pre spoločnosť so 60%-ným podielom na trhu vo svojej kategórii s každoročnými skvelými hospodárskymi výsledkami, s rastúcim tempom na zahraničných trhoch.
Zaujímavá rôznorodá práca s možnosťou uplatniť kreatívne aj analytické schopnosti.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • práca v stabilnej – prosperujúcej spoločnosti,
 • bohatý sociálny program (príspevok na detský tábor, pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka, príspevok pri návšteve dieťaťa jasieľ alebo materskej školy, DDS, regeneráciu, pri významných osobných udalostiach, pri pracovných jubileách, v ťažkých životných situáciách a iné),
 • rozvoj zamestnancov formou vzdelávania,
 • práca na zaujímavých projektoch,
 • možnosť pretaviť vlastné predstavy do chutného výrobku,
 • ročný dochádzkový bonus v hodnote 500 Eur.

Informácie o výberovom konaní

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na jeden z uvedených kontaktov našej spoločnosti.

Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme priebežne pozývať na výberové konanie.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len “prevádzkovateľ”) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava,
IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk, b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o
ochrane údajov, c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát
práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona, d) osobné údaje získané na výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje
účasť na výberovom konaní, g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa vysokoškolské II. stupňa stupňa

Vzdelanie v odbore marketing, obchod

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word – Pokročilý
Microsoft Excel – Pokročilý
Microsoft PowerPoint – Pokročilý

Počet rokov praxe :marketing –  2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • prax na obdobnej pozícii podmienkou, v oblasti
  rýchloobrátky výhodou,
 • samostatnosť a zmysel pre zodpovednosť,
 • analytické myslenie,
 • kreativita,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti.

 

Kontakt:

Kontaktná osoba: PhDr. Nikol
Lanczová Tel.: +421918854595
E-mail: lanczova@idc.sk

 

V prípade záujmu nás kontaktujte cez kontaktný formulár:

 • Ak chcete poslať životopis, pridajte prílohu:

 • Ak máte záujem o informácie, napíšte svoju otázku: