Obchodný zástupca SEDITA pre Západoslovenský kraj

Miesto práce:

Bratislavský kraj - Záhorie (Práca vyžaduje cestovanie)

Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer

Termín nástupu:

ihneď

Celková mzda (brutto):

700€ základná mzda + mesačné prémie vo výške 350€ v závislosti od plnenia nadefinovaných ukazovateľov , po skúšobnej dobe navýšenie mzdy na 850€ + mesačné prémie vo výške 440€ v závislosti od plnenia nadefinovaných ukazovateľov, po roku ďalšie navýšenie mzdy :-)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • pravidelné návštevy maloobchodných a veľkoobchodných predajní za účelom sprostredkovania predaja výrobkov našej spoločnosti,
 • zodpovednosť za plnenie plánu predaja,
 • uzatváranie transferových objednávok,
 • dodržiavanie modelu predajnej návštevy a povinného sortimentu určených TOP výrobkov distribuovaných I.D.C. Holding, a.s.,
 • vedenie predpísanej evidencie o svojej činnosti a výsledkoch,
 • riadne plnenie úloh vyplývajúcich z pracovného zaradenia, z pokynov a príkazov nadriadeného.

Obchodný zástupca bude mať na starosti región: Stará Turá, Myjava, Brezová pod Bradlom, Senica, Skalica, Holíč, Kúty, Šaštín Stráže, Malacky, Bratislava (Dúbravka, Lamač, Devínska) a všetky malé mestečká a dedinky medzi tým.

MIESTO BYDLISKA V UVEDENOM REGIÓNE JE PODMIENKOU.

PRAX NA POZÍCII OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU V FMCG VEĽKOU VÝHODOU.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • práca v stabilnej – prosperujúcej spoločnosti,
 • odmena za vzornú dochádzku,
 • pružný pracovný čas,
 • rozvoj zamestnancov formou vzdelávania,
 • príspevok na zdravotnú starostlivosť , rehabilitáciu a športové aktivity,
 • bohatý sociálny program (príspevok na detský tábor, pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka, príspevok pri návšteve dieťaťa jasieľ alebo materskej školy, DDS, regeneráciu, pri významných osobných udalostiach, pri pracovných jubileách, v ťažkých životných situáciách a iné).

Informácie o výberovom konaní

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na jeden z uvedených kontaktov našej spoločnosti.

Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme priebežne pozývať na výberové konanie.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk,
b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,
d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

obchod, predaj, ekonomika, marketing

Ostatné znalosti

Microsoft Word – pokročilý

Microsoft Excel – pokročilý

Microsoft PowerPoint – pokročilý

Microsoft Outlook – pokročilý

Počet rokov praxe: 2 roky na pozícii obchodného zástupcu, najlepšie v oblasti FMCG.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Ak je pracovitosť, priebojnosť a reprezentatívnosť tvojou silnou stránkou, si to práve TY, koho hľadáme. V našej spoločnosti si zakladáme na dobrých medziľudských vzťahoch. Máme radi milých a priateľských kolegov. Preferujeme komunikatívnych ľudí, ktorí majú skúsenosti v oblasti obchodu a predaja v ,,rýchloobrátke”. Máš výborné znalosti o maloobchodoch a veľkoobchodoch v tvojom regióne? Tak čo? Si to práve TY koho hľadáme?

Tak neváhaj a pošli svoj životopis. Možno to budeš práve TY, kto podporí predaj našich skvelých sladkostí svojou charizmou 🙂

Kontaktná osoba:Nikol Lanczová
Tel.: +421918854595
E-mail: lanczova@idc.sk

 

 

 

 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte cez kontaktný formulár:

 • Ak chcete poslať životopis, pridajte prílohu:

 • Ak máte záujem o informácie, napíšte svoju otázku: