SAP špecialista

Miesto práce:

Sereď

Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer

Termín nástupu:

dohodou

Celková mzda (brutto):

Od 1 300 EUR/mesiac Plat na uvedenej pozícii je v rozpätí od 1300 € do 1800 € v závislosti od skúseností kandidáta + 2x do roka mimoriadne ročné prémie.

Náplň práce

 • Udržiava zverené moduly v SAP vo funkčnom stave,
 •  zodpovedá za to, že informácie v rámci oblastí sú správne využívané a zabraňuje ich zneužitiu,
 •  navrhuje a realizuje rozvoj zverených modulov,
 •  navrhuje riešenia a odstránenie krízových oblastí v SAP,
 •  realizuje požiadavky garanta systému vzhľadom k dodávateľovi informačného systému,
 • realizuje kontrolu kmeňových dát,
 •  zabezpečuje podporu helpdesku pre zverené oblasti systému.​​

Mzda a ostatné benefity

Mzda na uvedenej pozícii je v rozpätí od 1300 € do 1800 € v závislosti od skúseností kandidáta + dochádzkový bonus  na mesačnej báze 50€ (12mesiacov x 50€=600€) +500 € ročný dochádzkový bonus, 2x krát do roka mimoriadne prémie.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • práca v stabilnej – prosperujúcej spoločnosti,
 • odmena za vzornú dochádzku,
 • pružný pracovný čas,
 • rozvoj zamestnancov formou vzdelávania,
 • príspevok na zdravotnú starostlivosť , rehabilitáciu a športové aktivity,
 • bohatý sociálny program (príspevok na detský tábor, pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka, príspevok pri návšteve dieťaťa jasieľ alebo materskej školy, DDS, regeneráciu, pri významných osobných udalostiach, pri pracovných jubileách, v ťažkých životných situáciách a iné).

Informácie pre uchádzača

​V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na jeden z uvedených kontaktov našej spoločnosti.
Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme priebežne pozývať na výberové konanie.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk,
b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,
d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

Požadované vzdelanie

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore : ERP systémy

Znalosti

​Jazykové znalosti: Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)

PC znalosti:
SAP R/3 – pokročilý
SAP HANA – pokročilý
Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý

Vodičský preukaz sk.B

Počet rokov praxe: 2

Ďalšie požiadavky na kandidáta

Sme súdržný tím, so zmyslom pre humor a dobrú náladu. Do nášho tímu hľadáme tímového hráča, ktorý by prispel a obohatil náš tím o svoje profesionálne skúsenosti v oblasti SAPu. Ak si milý a pracovitý, s dobrým analytickým a logickým myslením, si zodpovedný, si to práve TY, koho hľadáme 🙂

Tak neváhaj a pošli svoj životopis, budeme radi, keď sa spolu porozprávame o tvojich pracovných skúsenostiach.​

Kontaktná adresa

​​​I.D.C. Holding, a.s
Nikol Lanczová
Trnavská cesta 946/14, 926 01 Sereď 1
tel.: +421/31/78 80 189, fax: +421/31/78 80 151
e-mail: lanczova@idc.sk

 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte cez kontaktný formulár:

 • Ak chcete poslať životopis, pridajte prílohu:

 • Ak máte záujem o informácie, napíšte svoju otázku: