Senior Brand Manager

Miesto práce:

Bratislava v kombinácii so Sereďou

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer.

Termín nástupu:

dohodou

Celková mzda (brutto):

Základná zložka mzdy (brutto) je od 2000 Eur + prémie v závislosti od skúseností kandidáta, dochádzkový bonus 50 Eur, 2 krát do roka ročné prémie.

Náplň práce

– Riadenie TOP značiek spoločnosti na viacerých trhoch.

– Nastavenie stratégie značiek.

– Spolupráca na tvorbe strednodobých plánoch značiek.

– Tvorba ATL komunikácie.

– Sledovanie výkonu značiek, Analýza trhových dát, tracking dát.

– Spolupráca na inovatívnych projektoch.

– Práca s výskumom.

– Zadávanie produktového designu.

– Cestovanie do zahraničia v priemere 1x za mesiac.

– Práca v teamovom kolektíve.

Práca pre Love Brands Horalky, Mila, Lina…. pre spoločnosť so 60%-ným podielom na trhu vo svojej kategórii s každoročnými skvelými hospodárskymi výsledkami, s rastúcim tempom na zahraničných trhoch.
Zaujímavá rôznorodá práca s možnosťou uplatniť kreatívne aj analytické schopnosti. Priestor pre vlastnú sebarealizáciu.

Mzda a ostatné benefity

Základná zložka mzdy (brutto) pre kandidáta predstavuje sumu od 2000 €  + mesačné prémie v závislosti od skúseností kandidáta, dochádzkový bonus  na mesačnej báze 50€ (12mesiacov x 50€=600€) + 500 € ročný dochádzkový bonus, 2x krát do roka mimoriadne prémie.

Benefity:

– práca v stabilnej – prosperujúcej spoločnosti,

– bohatý sociálny program (príspevok na detský tábor, pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka, príspevok pri návšteve dieťaťa jasieľ alebo materskej školy, DDS, regeneráciu, pri významných osobných udalostiach, pri pracovných jubileách, v ťažkých životných situáciách a iné),

– rozvoj zamestnancov formou vzdelávania,

– práca na zaujímavých projektoch,

– možnosť pretaviť vlastné predstavy do chutného výrobku,

– ročný dochádzkový bonus v hodnote 500 Eur.

Informácie pre uchádzača

​V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na jeden z uvedených kontaktov našej spoločnosti.

Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme priebežne pozývať na výberové konanie.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

 1. a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk,
  b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
  c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,
  d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
  e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
  f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
  g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

Požadované vzdelanie

​vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Zameranie: marketing

Znalosti

​Jazykové znalosti :

anglický jazyk slovom i písmom podmienkou (komunikácia so zahraničnými pobočkami v Európe),

vodičský preukaz sk. B.

Ďalšie požiadavky na kandidáta

​Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • prax na obdobnej pozícii podmienkou, v oblasti rýchloobrátky výhodou,
 • samostatnosť a zmysel pre zodpovednosť,
 • analytické myslenie,
 • kreativita,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti.

Kontaktná adresa

​I.D.C. Holding, a.s.
Nikol Lanczová
Trnavská cesta 946/14, 926 01 Sereď 1
tel.: +421/31/78 80 189, fax: +421/31/78 80 151
e-mail: lanczova@idc.sk

V prípade záujmu nás kontaktujte cez kontaktný formulár:

 • Ak chcete poslať životopis, pridajte prílohu:

 • Ak máte záujem o informácie, napíšte svoju otázku: